Nu tänker tydligen regeringen skänka bort ett större del doser av vaccin till andra länder innan ens våra egna medborgare är vaccinerade. Ett lindrigt sagt märkligt agerande att prioritera andra länder före vårt eget och våra skattebetalare. Men känns inte så märkligt med tanke på hur regeringen hitintills har agerat.