Tid ett begrepp med olika innebörd beroende på vem man pratar med och även i vilket sammanhang det handlar om. Olika typer av sätt att mäta tid som med klockor är ett sätt att skapa en mening med tid och att få en kontroll på den.
För andra kan tid vara något som man har i överflöd av eller lider brist på.
Vi mäter tiden i allt från tusendelar till eoner. Men möts gör tid alltid på något sätt. Klockor verkar dock vara det vanligaste för gemene man.