Språk en bro som kan övervinna hinder. Förutsättningen är dock att de som skall kommunicera verkligen förstår varandra. Ett språk som kinesiska kan vara svårt att lära sig för människor som inte själva är kineser eller har ett brinnande intresse för språk.
Men även om intresset för språk är stort kan det finnas hinder hos en del som gör att inlärningen går trögt. Ordblindhet eller läs och skrivsvårigheter är ett sådant hinder.
Men kan de hindren övervinnas kan broar byggas.