För äldre bostadsrättsföreningar så kan det vara dags att byta ut alla ytterdörrar till säkerhetsdörrar. Om man ser närmre på de dörrar som finns i många svenska bostadshus så kan man bara skratta av förskräckelse. Det krävs inte mycket för en tjuv att snabbt ta sig igenom den äldre typen av ytterdörrar som bara består av trä och ett lås som går snabbt att dyrka upp.
Det är inte ovanligt med bostadshus som har en stor glasruta inramad av träet i dörren. Att dessa flankeras av kodlås är knappast en garanti för att de som bor i huset ska slippa ovälkomna besök. Detta för att inte tala om brandrisken som man utsätter sig för med en enkel trädörr!