och lagringen av densamma har nu klubbats igenom av riksdagen. Föga överraskande då det vara ett direktiv från EU. Och kommer det från EU så följer de flesta snällt med och gör precis som EU vill. Egna tankar och reflektioner finns inte längre då.