Fragment

Små bitar av saker

Browsing the 2012 March archive

För äldre bostadsrättsföreningar så kan det vara dags att byta ut alla ytterdörrar till säkerhetsdörrar. Om man ser närmre på de dörrar som finns i många svenska bostadshus så kan man bara skratta av förskräckelse. Det krävs inte mycket för en tjuv att snabbt ta sig igenom den äldre typen av ytterdörrar som bara består […]

och lagringen av densamma har nu klubbats igenom av riksdagen. Föga överraskande då det vara ett direktiv från EU. Och kommer det från EU så följer de flesta snällt med och gör precis som EU vill. Egna tankar och reflektioner finns inte längre då.