är det av allt regnande som sker under juli. Visserligen brukar det regna andra tider också, men det märks så att säga mer när det är under en semestermånad.  Regnet kan ge en del effekter av mer oväntat och ovälkommet slag för de som får sin vattenförsörjning från egen brunn.  Visst är det en fördel men regn på ett sätt då brunnen inte riskerar att sina, men det finns negativa aspekter på det hela också. Den främsta är att följer ned saker i brunnen som inte skall vara där. Nu går det förstås att åtgärda via olika metoder för vattenrening men det kan vara på sin plats att titta över det hela och kanske ta ett vattenprov först.