Vad är det man bör tänka om man vill praktisera som hustillverkare? Jo, först och främst måste du ha en klar ritning och en plan för själva byggnationen av ditt hus. En detaljerad ritning kan du få hjälp med om du inte har den kunskapen själv. Anlita en duktig arkitekt eller någon annan som har kunskap i ämnet hustillverkning. Sen ska du söka bygglov hos länsstyrelsen. Har du detta klart är det viktigt att du gör upp en budget, räkna då alltid lite över vad du tror det kommer kosta, det har du igen sen. Det skulle troligtvis inte vara så kul om du står där med ett halvfärdigt hus och du inte har några pengar.

När detta är klart bör du anlita folk som kan hjälpa dig. Logiskt nog börjar man alltid med grunden. Hustillverkning är i mångt och mycket logiskt men du bör ha utbildning för att klara av allt själv. Mycket kan man göra själv, men att bygga ett helt hus på egen hand är svårt. För att alla försäkringar ska gälla är det viktigt att allt sker fackmässigt. Att en elektriker sköter all el, att en VVS-tekniker sköter rör och avlopp och att folk med utbildning sköter själva hustillverkningen.