blev det i riksdagen efter SDs inträde i kammaren eller vad vi nu skall kalla det för. Alla kampanjer mot partiet misslyckades så till vida att syftet vara att hålla de utanför riksdagen. Man skulle kanske ha tagit en seriös debatt med partiet om deras hjärtefrågor istället. Det var ju inte så många frågor de hade på agendan så den diskussionen borde de andra partierna klarat av lätt. Men icke det inte.