Spara på energi är en målsättning som blir mer och mer aktuell när det gäller miljön. Lite lustigt dock att det även skall gälla Sverige som redan producerar den renaste energin som finns. Visst finns det anledning att spara men då mer av ekonomiska skäl då el kostar pengar. Samtidigt finns ett behov av att kunna lagra den. Antingen den produceras via vindkraftsverk, solenergi eller vilket sätt man nu föredrar. För drivmedel för bilen är det av en stor angelägenhetsgrad att energi kan lagras i ett batteri om vi tänker oss elbilar som ett alternativ till drivmedel. Och på den punkten gällande batterier ligger forskningen lite efter för att få fram vettiga och kostnadseffektiva sätt för den lagringen. Troligtvis för behovet som länge det finns olja inte är så där överhängande att få fram alternativa energikällor. Fast förr eller senare står vi där med sinande oljekällor och ett pris som rusat upp i höjden.