Att samhället runt omkring oss ständigt befinner sig i en utvecklingsfas märks. Speciellt nu när flyget hade problem att gå. På mindre än 50 år har vi gjort oss beroende av flygtransporter och blir helt ställda om dessa inte fungerar.  Trots att det gick bara att klara sig före. Samma utveckling har vi nu med it. Vanan att ens bredband alltid finns tillgängligt gör att frånvaron av det kastar allt över ända. Och det byggs ut i allt större utsträckning genom stadsnät för att alltid kunna se till att folk kan vara uppkopplade. Förr gick det alldeles utmärkt att fungera i ett samhälle utan internet eller ständiga möjligheter till kommunikation.