Så här strax inför det stora klimatmötet i Köpenhamn kan man undra lite över alternativen är till elproduktion.  Vindkraft är inte det vettigaste alternativet även om en hel del hävdar det. För det första går inte el att lagra från ett vindkraftverk utan den måste konsumeras direkt. Och eftersom det blåser olika i skilda delar av landet innebär det att man behöver ha en sådan överkapacitet för att täcka landets energiproduktion att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra det. Kärnkraft möter ett stort motstånd från en del grupper så det är knappast ett alternativ heller. Återstår egentligen då vattenkraft men den skall vi inte bygga ut. Så då sitter vi där med skägget i brevlådan trots allt.