en trång sektor för de flesta. Speciellt nu i tider med nedskärningar hos företagen och försämrade villkor vid arbetslöshet. Skulderna växer och förmågan att betala dem blir allt mindre i takt med att familjens ekonomi krymper.
Till slut kan det hela sluta med inkasso för de som inte mäktar med att klara av sina åtaganden till banken eller andra fordringsägare.
En dyster framtid har en hel del framför sig.
Nu vänder dock tiderna förr eller senare och det är inte första gången konjunkturen befunnit sig i kris.