Att skaffa saker billigt är något de flesta eftersträvar. Filnedladdning är ett exempel på det. Visserligen verkar det sättet att skaffa någonting gratis vara lite vanskligt med tanke på rättegången och de skadestånd som dömdes ut. Även om det inte är klart får man utgå ifrån att det kan bli dyrt i slutändan.
Mera riskfria sätt att skaffa något gratis är att delta i tävlingar och på det sättet försöka vinna något gratis. Priserna kanske inte alltid är så stora men gratis är det.