Stängsel något man kanske inte alltid ägnar någon större tanke förrän det står i vägen för en. Eller i de fall man saknar det runt sin egen trädgård. Men vad är egentligen ett stängsel?
Staket är också ett ord som används om stängsel. Nu brukar man med staket avse det där som är gjort i trä. Stängsel däremot kännetecknas ofta av att det är gjort i metall. Men en annan skillnad finns också. Ett stängsel brukar man kunna se igenom, vilket inte alltid är fallet med det staket. Eller snarare om ett staket är tätt så det inte går att se igenom, kallas det för plank.
Nåja flera ord för ibland samma saker, men det viktigaste är trots allt att man vet vad man pratar om.