Man kan fråga sig om den här typen av närvaro på nätet ger någonting, dvs det här om Langley och den katalogen de är med i. En av många kataloger på nätet. Informationen är lite bristfällig och mycket summarisk över företaget. Även om det faktiskt står vad de har för resmål. Men kontaktuppgifter saknas.
Sedan ser man att det faktiskt finns en liten länk till företagets hemsida där på sidan.
Så ett visst värde kan man faktiskt säga att den där sidan har.