Att skaffa en gratis hemsida är inte speciellt svårt. Ett antal olika webbplatser erbjuder just de tjänster till alla. Nackdelen brukar vara att det brukar förekomma en hel del reklam på sidan.
Reklam som man inte kan styra och heller inte får några intäkter av.
Sedan uppstår det där problemet hur man skall kunna optimera hemsidan.
Detta då mycket av det åtgärder som behöver göras i allmänhet inte är åtkomliga via de där sidorna som är gratis.