Brottsligheten ökar år från år. Polisens uppklaringsstatistik minskar stadigt. Lik förbaskat sitter en massa kriminologer och säger att allt blir bättre. Företrädelsevis de som har kopplingar till BRÅ.
De är i sin tur avlönade av oss skattebetalare. Men man kan undra vems för vems syfte de egentligen arbetar.