Badkar verkar alltmer bli en sällsynthet när villor eller hus byggs om. I tidens miljöanda anses de belasta miljön. Ett synsätt som är lite märkligt då vatten inte är en resurs som kan omfördelas. Använder vi mindre här uppe i noden blir det inte mer i Afrika eller på andra ställen där vatten är en bristvara. Den riktiga anledningen är att det blir billigare att bygga utan badkar då badrummet kan vara mindre på det sättet.