Nu verkar höststormarna dra in över landet precis som vanligt. Stor oreda redan och då har inte ovädret dragit igång på riktigt.
Om det blir som för några år sedan kan man igen räkna med långa och besvärande strömavbrott för ett stort antal hushåll.
Elförsörjningen verkar inte vara så stabil som man önskar att den skulle vara.