Skapa värme för en bostad, där finns ett antal olika metoder. Fördelar och nackdelar finns med varje metod. En av de mer driftsäkra och underhållsfria är att använda en bergvärmepump. Enkel till sin konstruktion, ett hål i marken bara och värmen kommer till huset. Änne enklare är på något sätt att använda sig av en luftvärmepump då använder man den omgivande luften för att skapa värme i huset. Värmen som skapas kan användas som generell uppvärmning via element eller så kan man komplettera med golvvärme för att få det behagligt när man går över golvet.
Bergvärme, mer