Normalt tänker man sig att en person som sysslar med trädfällning håller sig uppe i toppen på saker och ting framför allt träd då han/hon sysslar med beskärning av trädet. En del trädfällare går dock till botten med saker och ting också. Att göra dykuppdrag som trädfällare är att gå från den ena ytterligheten till den andra.