En dörr är en ingång till något. Den kan också användas i rakt motsatt riktning, som att stänga kyla eller personer ute. Det sistnämnda gäller för det mesta ytterdörrar och inte innerdörrar så mycket. En innedörr har mer en funktion att avskärma ljud mellan rummen och ge lite avskildhet för den som befinner sig på en sida av densamma.
Fönster är även det en form av ingång. I huvudsak för ljus men kan i andra sammanhang släppa igenom oönskade föremål som fotbollar.
Trappor har den funktionen att de användas för transport uppåt eller nedåt i det sammanhang de finns. Trappor kan precis som allt annat behöva genomgå någon from av trapprenovering om de är slitna. Ett pilligt och rätt så avancerat arbete som en hantverkare bäst är lämpad att klara av.