Så bitar om företeelser, händelser, saker och annat.