Fragment

Små bitar av saker

Browsing the 2008 November archive

Hinder ställer till problem, hinder har en förmåga att skapa begränsningar i tillvaron. Hinder kan ha lite olika karaktär. Dyslexi är ett språkligt hinder som innebär bristande förmåga att ta till skrivet språk och även att själv skriftligt formulera sig. Nu brukar även de med läs- och skrivsvårigheter kunna klara sig bra ändå i samhället. […]

Nu verkar höststormarna dra in över landet precis som vanligt. Stor oreda redan och då har inte ovädret dragit igång på riktigt. Om det blir som för några år sedan kan man igen räkna med långa och besvärande strömavbrott för ett stort antal hushåll. Elförsörjningen verkar inte vara så stabil som man önskar att den […]