Skapa värme för en bostad, där finns ett antal olika metoder. Fördelar och nackdelar finns med varje metod. En av de mer driftsäkra och underhållsfria är att använda en bergvärmepump. Enkel till sin konstruktion, ett hål i marken bara och värmen kommer till huset. Änne enklare är på något sätt att använda sig av en […]